Willem van Oranje. Docentenhandleiding

Titel Willem van Oranje. Docentenhandleiding, Culemborg: Edinfo, 1984, 12 pp. ill.
Auteur Alkema, M.
Jaar van uitgave 1984
Citaat "1. De bedoeling van het boek.Deze lesbrief is tot stand gekomen door toedoen van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, drs. W.J. Deetman. Voor de inhoud van de lesbrief zijn de auteurs verantwoordelijk.De aanleiding tot het besluit om de lesbrief te schrijven en onder de leerlingen in de zesde klas van de lagere school te verspreiden is de wens van de regering om de man te herdenken, zonder wie de Nederlandse staat niet tot stand zou zijn gekomen. Prins Willem van Oranje werd niet alleen de Vader des Vaderlands, maar hij koesterde opvattingen die tot het geestelijk erfgoed van ons volk behoren. Wij herdenken in hem ook de strijder voor godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid, de staatsman, de diplomaat die onder­handelen hoger stelde dan bloedvergieten, de zachtmoedige mens die gaarne genade voor recht liet gaan en wreedheden verafschuwde.In het gewoon lager onderwijs wordt de 16e eeuw doorgaans in de vijfde klas behandeld. Dan wordt ook over prins Willem van Oranje gesproken. Deze lesbrief kan ertoe bijdragen, dat de belangstelling voor de prins, bij de leer­lingen in de vijfde klas gewekt, in de zesde klas wordt verbreed en verdiept. Overigens, geen school is verplicht om deze lesbrief te verspreiden of te behandelen.De Minister begrijpt, dat ook 400 jaar na de dood van de prins op grond van uiteenlopende denkrichtingen en over­tuigingen, verschillend over hem kan worden gedacht. Hij kiest niet voor één bepaalde uitleg van diens leven en sterven, maar meent wel dat deze lesbrief de leerling stof zal geven voor overdenking van de waarde van de opvattin­gen van de prins voor het eigen leven, hier en nu." (1)
Opmerking(en) Docentenhandleiding bestemd voor de 6e klas basisschool.
Trefwoorden Onderwijs Algemene en Politieke Geschiedenis