De sterfdag en het testament van René de Chalon

Titel "De sterfdag en het testament van René de Chalon, prins van Oranje", in: Bijdragen voor Vaderlandse Geschiedenis en Oudheidkunde, 7e reeks, III, 1933, pp. 185-200. Noten.   
Auteur Alfen, H.
Jaar van uitgave 1933
Citaat "Ieder, die zich met de geschiedenis van prins Willem van Oranje bezig houdt, weet dat de betrekking van zijn persoon met onze volksgeschiedenis, een aanvang neemt met den dood van zijn neef René de Chalon, Prins van Oranje, die bij een veldtocht van Karel V tegen de Franschen het leven liet. Omtrent den juisten datum van dien dood en het testament, waarbij René's nalatenschap aan den jongen graaf Willem van Nassau werd vermaakt, bestaat een bijna onbegrijpelijk misverstand." (185).(Vervolgens ontleedt de auteur de vergissing van P.J. Blok, die René's dood op 17 juli 1544 stelde. Het moet z.i. 15 juli 1544 zijn.)
Opmerking(en) Zie ook J. Smit, Sterfdatum, 1928.
Trefwoorden Rechtsgeschiedenis Algemene en Politieke Geschiedenis