De bron van Bakhuizen van den Brink's Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje's tocht in 1568)

Titel "De bron van Bakhuizen van den Brink's Andries Bourlette (Luiksche verhooren over Oranje's tocht in 1568)", in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, 54, 1933, pp. 173-276. Noten.     
Auteur Alfen, H.
Jaar van uitgave 1933
Citaat "Door enkel toeval leeft de naam van Andries Bourlette, verknocht aanhanger van den Prins van Oranje, in onze geschiedenis voort." (173) ... (Bakhuizen van den Brink was zonder zijn speciale studieboeken in Luik en om het leven 'dragelijk' te maken, ging hij daar naar de Archives). "Zoo werd Bakhuizen op het spoor gebracht van een geheel interrogatoire betreffende eene met voorkennis van den prins te Luik gesmede samenzwering, terwijl hij verder nog eenige bijzonderheden aantrof in de raadsnotulen en in de toen pas kort bestaande universiteitsbibliotheek allerlei "curieuse boekjes, in Holland schaarsch of niet voorhanden" over zijn onderwerp vond,…" . (175)"Ofschoon Bakhuizen uit deze verhooren hetgeen op den Prins betrekking heeft, ruimschoots heeft benut, is hiermee de stof niet uitgeput." (180).
Opmerking(en) Veel aanvullend bronnenmateriaal zoals Sentences criminelles 1568-1573 (184-273).
Trefwoorden Militaire Geschiedenis Moordplannen Prins