De Jezuieten. Een woord van toelichting

Titel De Jezuieten. Een woord van toelichting, Amsterdam: C.L. van Langenhuysen, 1851. 24 blz. Noten.Het betreft hier een polemiek betreffende de Jezuïeten. Voor ons doel is de uitvoerige noot 1 (pp. 7-11) over Oranje van belang.Foto's tekst: http://www.periodata.nl/dataweb/ThijmJezuieten.pdf   
Jaar van uitgave 1851
Citaat "Ja maar, gij laat het niet blijven bij eene gunstige beoordeeling der Priesters, die wij haten: gij randt ook den roem onzer vaderen aan; gij verstout ons te zeggen, dat opstaan tegen den wettigen Vorst en een omwenteling maken ongeoorloofd is; gij herinnert ons, dat wij niet tegen den Koning van Spanje maar tegen den Graaf van Holland gevochten hebben; gij waagt uit de verte de mogelijkheid aan te wijzen, dat Willem I, de groote Zwijger, de staatkundige Duitscher, de Vader des Vaderlands, (niet van zijn maar van ons vaderland – ons Noord-Nederland), door laakbare heerschzucht bij zijne ondernemingen gedreven geweest zij, en niet bloot uit belangeloze liefde voor de Hollanders, zich Philips’ vogelvrijverklaring op den hals hebbe gehaald....” (6/7)
Trefwoorden Hypocrisie O. Algemene en Politieke Geschiedenis Kerkgeschiedenis Kritisch