Afbeeldingen Van de Heerlyke Graf-Tombe En van de Oude en Nieuwe Graf-Kelder der Princen van Oranje. Met alle de Kisten

Titel Afbeeldingen Van de Heerlyke Graf-Tombe En van de Oude en Nieuwe Graf-Kelder der Princen van Oranje. Met alle de Kisten, zoo als die in dat Graf geplaatst zyn. Waar by gevoegd is Nette Beschryvingen van al het bovengemelde, en van de Ordre der Lykstatie Van Haare Koninglyke Hoogheid de Princesse Gouvernante, Onsterffelyker Memorie, etc. etc. etc.. Te Delft gedrukt By Caspar van Graauwenhaan, [1759]. 34 blz. ill. Noten. Plattegrond grafkelder.  
Jaar van uitgave 1759
Citaat "Dit geheel Konststuk is door den voorn: Hendrik de Keyzer begonnen in den Jaare 1609, en voltooit in 1621. in den beginne was het aanbesteed voor 28000. Guldens en een Vereeringe van nog 1000. Guldens; dog door het omvallen van de Faam, veroorzaakt door den konstigen en moeilyken stand van dat Beeld, heeft het nog eenige duizend Guldens meer gekost. Bestaande het gehele Werk in Dynantschen Toetsteen, Wit Italiaansch Marmer, Zwart geadert Italiaansch Marmer en Metaal; en zynde alle de Steen Natuurlyk, en niet geschildert. Voorts is het geheele Werk omringt door een Konstig en zeer Fraai Yser Hek." (10)
Opmerking(en) Grafmonument en grafkelder pp. 1-16. Gedetailleerde beschrijving van het grafmonument.Foto's t/m p. 16:
Trefwoorden grafmonument graftombe Beeldhouwkunst
Web links http://www.periodata.nl/dataweb/AfbeeldingenGraftombe.pdf