In dienst van prins Willem van Oranje

Titel "In dienst van prins Willem van Oranje", in Idem, Hofpredikers van Oranje, Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2006, pp. 11-14.
Auteur Admirant, Maarten
Jaar van uitgave 2006
Citaat "Oranje legde zelf zijn nood ook wel eens aan zijn zielzorgers voor. Toen hij in 1582 als gevolg van een aanslag door Jean Jaureguy zwaar gewond was, vroeg hij Villiers hoe hij aan God rekenschap zou kunnen afleggen van al het in de oorlog vergoten bloed. De hofprediker antwoordde dat burgeroorlogen, begonnen ter wille van de godsdienst of het vaderland, en gevoerd met een zuiver geweten, hun rechtvaardiging vinden in de zaak waarom het gaat. Met dit antwoord was Oranje echter niet tevreden. "Alleen in de barmhartigheid Gods is mijn toevlucht, mijnheer De Villiers', zei hij, waarmee hij het probleem dieper peilde dan zijn zielzorger." (13)"Aangenomen mag worden dat de hofpredikers grote invloed hadden op de prins, al ging deze niet in alles met hen mee. In haar proefschrift Hofpredikers van Prins Willem van Oranje (1952) wijst dr. C. Boer erop, dat Villiers zelfs in po­litieke zaken veel te zeggen had. Hoeveel te meer zal Oranje naar zijn adviseurs hebben geluisterd waar het de godsdienst betrof en kerkelijke zaken, waarvan hij niet op de hoogte was. Mede door hun toedoen is Willem van Oranje zich steeds meer in het geestelijk klimaat van het calvinisme gaan thuis voelen. Voor zijn leven en voor de verantwoordelijkheden, die hij als leider van het verzet der Nederlanden te dragen had, heeft hij zichzelf gesteld tegen de achtergrond van het calvinisme, dat alles dienstbaar weet aan de eer van God en alles afhankelijk ziet van wat Hij in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid beschikt. Juist omdat de prins in dogmatische aangelegenheden weinig kritisch was, mogen wij volgens dr. Boer aannemen dat hij religieus eenvoudig aanvaard heeft wat de predikan­ten in wie hij vertrouwen stelde, verkondigden." (14)
Trefwoorden Kerkgeschiedenis Algemene en Politieke Geschiedenis