Voor de vrijheid en tegen Oranje

Titel "Voor de vrijheid en tegen Oranje", in P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl en J.H. Kompagnie (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis. Historische Vereniging Die Goude, Dertigste verzameling Bijdragen, Hilversum: Verloren, 2002, pp. 308-342. Noten.  
Auteur Abels, P.H.A.M.
Jaar van uitgave 2002
Citaat "De eigenzinnige koers en hang naar particularisme brachten het Goudse stadsbestuur na de Overgang herhaaldelijk in aanvaring met de naar versterking van het centrale gezag strevende Oranjes. Het hardnekkige verzet van Gouda tegen de verheffing van Willem van Oranje tot graaf van Holland werd door hem niet in dank afgenomen, evenals de zware kritiek op zijn toe­nadering tot Frankrijk, het geklaag over de zware financiële lasten van de oorlog en de weinig coöperatieve houding van de gedelegeerden in de Staten. Omgekeerd nam de vroedschap het Willem van Oranje kwalijk dat hij er niet in geslaagd was zijn politiek van religievrede door te zetten en verweet men hem onder meer gebrek aan steun in de Leidschendamse affaire. Het stadhouderschap van prins Maurits bracht allerminst verbetering in de relatie met het Oranjehuis, gelet op de reeds gememoreerde Goudse clausule bij diens aanstelling in de militaire functies. Ook andere pogingen tot uitbreiding van de politieke macht van de Oranjes ontmoetten herhaaldelijk oppositie, alhoewel daarbij het militaire leiderschap van de stadhouders ook voor de Gouwenaars altijd onomstreden bleef." (316)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis stedelijk particularisme Kritisch
Web links http://books.google.nl/books?id=YENsc79YwTQC&pg=PA308&lpg=PA308&dq=%22Voor+de+vrijheid+en+tegen+Oranje%22&source=bl&ots=v4aQagOjwq&sig=8dNxq9FXQ_O133oYABzgSgf_OyQ&hl=nl&ei=NgXJSq3LK83u-Qa0qI1H&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1