Portretten van Willem van Oranje" in: Actueel Wereldnieuws

Titel "Portretten van Willem van Oranje" in: Actueel Wereldnieuws, jrg 10, 22 april 1933, nr 16, Speciaal Oranjenummer, Batavia: Actueel Wereldnieuws, 1933, [niet gepagineerd, 4 blz], ill.
Auteur Staring, A.
Jaar van uitgave 1933
Citaat "De eerste afbeelding, die mij voor de kennis van den Prins van Oranje belangrijk lijkt, is eene anonieme teekening, zich bevindend in de bibliotheek te Atrecht en vervaar­digd in 1566. De Prins was toen 33 jaar, een jonge edelman „van goeden love", die door zijn rang, hoofschheid, opgewekten zin en opzienbare staats‑manswijsheid, gemakkelijk de plaats van eerste onder zijn gelijken innam."
Trefwoorden Teken- en Prentkunst Afbeelding
Web links http://www.periodata.nl/dataweb/StaringAnoniemSchilderij.pdf
Periodedata afbeelding http://www.periodata.nl/dataweb/atrecht.JPG